Duurzaamheid

Stap voor stap, snack voor snack duurzamer
Goed genieten genieten voor iedereen

Bij Mora nemen we verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. Want snacken is een feestje en daar moet je zorgeloos van kunnen blijven genieten en succesvol in kunnen ondernemen. 

Bij de ontwikkeling van onze producten zijn we ons daar continu van bewust. Zo spelen we met ons vleesvrij assortiment in op de verminderde vleesconsumptie en sturen we actief en meetbaar op het verkleinen van onze milieu-impact. Ook hebben we veel aandacht voor de herkomst en het gebruik van duurzame grondstoffen, voedselveiligheid en een verantwoorde samenstelling van onze snacks.

"Snack voor snack duurzamer!"

We hebben ons duurzaamheidsbeleid
onderverdeeld in vier pijlers

 
Betrokken mensen  |  Betrouwbare bronnen  |  Bewuster snacken  |  Betere productie

Binnen deze pijlers stellen we onze ambities voortdurend bij naar boven en maken we stappen naar een steeds duurzamere ontwikkeling en productie van onze snacks.

Stap voor stap, snack voor snack duurzamer!

Betrokken mensen

Veiligheid

 • Veiligheid op de vloer (For us For Family programma)
 • Een veilige werkplek voor alle medewerkers (diversiteit, inclusiviteit) met aandacht voor voldoende en goede communicatie, betrokkenheid, vitaliteit, ontwikkeling en groei
Bewuster snacken

Grondstoffen en receptuur

 • Continue zoutreductie
 • Per 2025 alle producten natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen
 • Sterke groei aandeel snacks zonder vlees
   
Betrouwbare bronnen

Dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand

 • Gebruik van dubbel-doel dieren
 • Betrekken van vleesstromen die voldoen aan bovenwettelijke normen voor dierenwelzijn
 • Duurzaam inkopen van palmolie (RSPO) en soja (RTRS)
Betere productie

49% reductie CO2 uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord, juni 2019)

 • Terugdringen van water- en energieverbruik, afvalstromen en logistieke bewegingen
 • Uitbreiding assortiment vleesvrije snacks
 • Per 2025 alle verpakkingen recyclebaar

Lees hieronder Mmmeer over onze pijlers

Betrokken mensen

Wij zijn ontzettend blij met al onze medewerkers die elke dag opnieuw hun bijdrage leveren aan een prachtig bedrijf. Om mensen betrokken en vitaal te kunnen houden nemen we de verantwoordelijkheid om iedereen te voorzien van goede en veilige werkomstandigheden. Wij geloven dat deze sterk bijdragen aan het werkplezier.

Lees Mmmeer

Betrouwbare bronnen

Er is toenemende belangstelling voor de herkomst van ingrediënten en veiligheid van voeding. Voor onze Mora-snacks kopen we dagelijks veel grondstoffen in die onder een vergrootglas liggen als het gaat om voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Met onze leveranciers hebben wij strikte afspraken over kwaliteit en de goedkeuring hiervan. Met name vleesleveranciers hebben te maken met strenge audits. Om aan ons te mogen leveren zijn leveranciers verplicht de herkomst van hun grondstoffen in kaart te brengen en met ons te delen. Als daarin iets verandert, moeten ze ons hiervan op de hoogte stellen. Wanneer nodig controleren we zelf de keten.

Dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand

Hoewel de vraag naar lekkere snacks zonder vlees stijgt en we inmiddels een groot aanbod hebben op dat vlak, is vlees nog steeds een van onze belangrijkste grondstoffen. Bij de inkoop hiervan gaan dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand. Waar mogelijk kopen wij vlees in van dieren die een beter leven hebben gehad dan de Europees gangbare intensieve veehouderij. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van vlees van dieren die primair niet gehouden worden voor het vlees, maar voor een ander doel (bijvoorbeeld leghennen voor eieren, koeien voor melk).

Jaarlijks kopen we vlees in dat qua duurzaamheid en dierenwelzijn afkomstig is van diverse welzijn concepten. Zo gebruiken we steeds meer vlees met het Beter Leven 1 ster keurmerk van de Dierenbescherming, maar bijvoorbeeld ook natuurvlees of natuurrund. Bij het verduurzamen van onze vleessnacks hanteren we een stapsgewijze aanpak waarbij we snack voor snack de stap maken naar diervriendelijk en zo duurzaam mogelijk vlees. Uitgangspunt is altijd de optimale balans tussen dierenwelzijn, kwaliteit, verkrijgbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en milieu.

Lees Mmmeer

Bewuster snacken

Bij Mora willen we niet alleen de lekkerste snacks bieden, we vinden het minstens zo belangrijk dat mensen bewust kunnen genieten van onze snacks. Onder meer door de komst van COVID-19 is er in toenemende mate aandacht voor gezondheid. Wij staan voortdurend stil bij de vraag hoe onze snacks nog beter aansluiten op een verantwoord en gevarieerd voedingspatroon.

Dit doen we door veel aandacht te geven aan zoutreductie, gebruik van natuurlijk geur-, kleur- en smaakstoffen en gebruik van betere vetten, maar ook door transparant te communiceren over onze ingrediënten.

Lees Mmmeer

Betere productie

Het meest besproken thema binnen milieu-impact is de CO2-uitstoot. Bij Mora hebben we ons gecommitteerd aan het klimaatakkoord waarin voor 2030 een reductie van 49% is vastgelegd. Met meerdere productielocaties zijn we ons heel bewust van onze impact op het milieu. We sturen dan ook actief en meetbaar op het verkleinen hiervan. Bijvoorbeeld als het gaat om de reductie van afval, vermindering van waterverbruik en van transportbewegingen en daarmee van CO2-uitstoot. Anderzijds behalen we een verbeterde CO2-footprint door de manier waarop wij omgaan met de inkoop van vlees via zogenoemde dubbel-doel dieren en door steeds meer producten te lanceren zonder vlees.

Lees Mmmeer

Snacks met én zonder vlees

Bij Mora maken we de lekkerste snacks, met én zonder vlees. Naast kroketten, frikandellen en bitterballen, zijn onze Kipkorn®, Viandel® en Crispy Chick’n mateloos populair. 

Er is al een tijdje een trend om minder vlees te eten. Bij Mora spelen we hier ruimschoots op in. Samen met De Vegetarische Slager hebben we een uitgebreid assortiment vegetarische varianten ontwikkeld van onze populaire snacks (Kroket, Frikandel, Bitterballen, Kipkorn® en Mini Mix) die nagenoeg niet te onderscheiden zijn van het origineel. Ook ontwikkelen we steeds meer snacks met kaas.

Veel consumenten genieten al volop van onze vegetarische- en vleesvrije alternatieven. Deze snacks zullen dan ook een steeds groter aandeel krijgen binnen ons bedrijf. Vooralsnog is dat 15% van het assortiment.

Neem een kijkje bij ons assortiment lekkere snacks!