Duurzaamheid

Bij Mora vinden we dat snacken een feestje is en dat je daar zorgeloos van moet kunnen (blijven) genieten en/of ondernemen. Duurzaamheid is dan ook voor Mora een essentieel onderdeel binnen het merkbeleid. Mora maakt deel uit van Van Geloven. Op de overkoepelende website van Van Geloven kan je ons MVO jaarverslag lezen (klik hier). Hierin lees je hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van mens, maatschappij en milieu. Want we vinden het belangrijk om hier inzicht in te geven aan een ieder die hier interesse voor heeft. Het duurzaamheidbeleid van Van Geloven is geformuleerd in drie pijlers: Goed Leven, Duurzame Samenstelling en Duurzame Productie.

Goed Leven

Goed Leven betekent voor Van Geloven: maatschappelijke betrokkenheid tonen door een bijdrage te leveren aan het creëren van een feestje waar dat soms even niet zo vanzelfsprekend is. Ook goed werkgeverschap is onderdeel van Goed Leven en staat bij het bedrijf hoog in het vaandel. Dat werknemers met veel plezier naar het werk gaan en ook naast het werk en een plezierig en gezond leven leiden.

Duurzame Samenstelling

Duurzame Samenstelling betekent voor Van Geloven: maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in onderwerpen als gezondheid, integriteit en transparantie op productniveau. Denk aan het gezonder maken van het assortiment door bijvoorbeeld zout- en vetreductie, het gebruik van natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen, maar ook door producten te lanceren met minder of geen vlees. Als het gaat om de inkoop van grondstoffen, hanteert Van Geloven een zo optimaal mogelijke balans tussen kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn, goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten in de keten, milieubelasting en betaalbaarheid. Transparantie vinden wij hierbij erg belangrijk, het betekent voor de organisatie de deur letterlijk open zetten.

“Onze impact op het milieu zo klein mogelijk houden”

Duurzame Productie

Duurzame Productie betekent voor Van Geloven de verantwoordelijkheid nemen om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Zo is de reductie van energie (gas en elektra) één van de milieupijlers waarop we actief sturen om de impact op het milieu te verkleinen. Ook het duurzamer maken van het transport is een aandachtspunt. Binnen het productieproces is het creëren van zo min mogelijk afval een belangrijke doelstelling.. En voor ons afval zoeken we naar de verwerking die de minst negatieve invloed heeft op het milieu of zelfs nieuwe, duurzame energie of materialen oplevert. Verder letten we op het duurzaam gebruik van water in onze productie en op een zorgvuldige verwerking van het afvalwater. En uiteraard een zorgvuldige verwerking van het afvalwater. Van Geloven gelooft dat het voor de verduurzaming van het productieproces erg belangrijk is om de dingen ‘bewust’ in één keer goed te doen.

Wil je meer weten over het MVO beleid van Van Geloven?
Kijk dan op www.vangeloven.com/mvo! Daar vind je het uitgebreide MVO jaarverslag.