Stap voor stap, snack voor snack

We vinden bij Mora dat lekker snacken een feestje moet blijven. Voor nu en in de toekomst. Daarom willen we zo veel mogelijk van onze snacks naar dit hogere welzijnsniveau brengen. We hanteren hierbij een stapsgewijze aanpak.

Inmiddels hebben 26 Mora producten in de supermarkt het Beter Welzijn label en dat betekent dat al meer dan de helft van alle Mora snacks met kippen- of varkensvlees dit predicaat heeft. Ook het concept Crispy Chick’, dat begin 2019 op de markt is gebracht, bevat 100% Beter Welzijn kippenvlees.

Nadat we het totale Mora supermarktassortiment naar een hoger dierenwelzijn-niveau gebracht hebben, gaan we stappen zetten op de Mora out-of-home producten. We focussen ons hierbij op kippen- en varkensvlees, omdat het issue met betrekking tot dierenwelzijn hier het grootst is en we hier echt impact kunnen maken. Het is onze ambitie om in 2025 dit volledige Mora-assortiment naar het hogere dierenwelzijnsniveau getrokken te hebben.

Beter Welzijn varkensvlees

Het varkensvlees dat wij momenteel gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label voldoet minimaal aan de eisen van het keurmerk Beter Leven 1 ster. De varkens waarvan dit vlees afkomstig is, hebben onder andere meer leefruimte per varken, meerdere soorten afleidingsmateriaal en kennen een korter vervoer tussen boerderij en slachthuis. 

Beter Welzijn kippenvlees

Het grootste gedeelte kippenvlees dat wij gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label, is afkomstig van leghennen; kippen die in eerste instantie gehouden worden voor het leggen van eieren. Deze kippen leven veel langer en onder betere welzijnscondities dan kippen uit de gangbare vleeskuikenhouderij. Deze leghennen zijn afkomstig uit stromen met bovenwettelijke criteria op het gebied van onder meer leefruimte, (minimaal vrij scharrelen in een stal en max. 9 leghennen per m2), gereduceerd gebruik van antibiotica en kortere transportafstanden. Ook maken wij gebruik van een klein percentage vlees van vleeskuikens. Dit voldoet overigens minimaal aan de eisen van het Beter Leven 1 ster keurmerk. In onderstaand schema staan de minimale eisen weergegeven die wij hanteren op de diverse welzijnsaspecten binnen het Beter Welzijn label.

Goed leven
Duurzame samenstelling
Duurzame productie